Информация за мебелни плоскости:

тел: +359 879 60 20 10

e-mail: andvel@mail.bg

Информация за услуги за мебелни плоскости:

тел: +359 876 611 979

e-mail: irina.andvel@mail.bg

Информация за всички останали продукти:

тел: +359 895 52 56 23

+359 876 611 977

+30 231 118 0577

+30 693 199 4839

e-mail: velislav.adjarov@mail.bg

              andvel.andvel@gmail.com

Изпрати e-mail