βίντεο – ξυλές ομπρέλες

Βίντεο παρουσήαση των ομπρέλων από ξύλο που παράγεται στην Ανδβέλ.