CSDR

Квадратни: 3×3 m; 3,5×3,5 m

Диаметър на тръбата – ø60 mm

8 ребра – 30 х 15 mm

  • Водоустойчив

  • UV защита