CUS

Квадратни: 4×4 m – тръба ø60 mm; 5×5 m – тръба ø80 mm

Кръгли: ø4 m – тръба ø60 mm; ø5 m – тръба ø80 mm

8 ребра – 30 х 15 mm (за ø60) и 40 х 20 mm (за ø80)

  • Водоустойчив

  • UV защита